V posledních letech jsou v ekologii velmi populární velké souhrnné studie, které srovnávají různé vlastnosti rostlin na velkých souborech druhů. Tyto práce, často publikované ve vysoce impaktových časopisech, hojně využívají i data, která se získávala během podrobných studií zaměřených na srovnávací ekologii a biologii jednotlivých druhů rostlin. Z těchto poznatků čerpají také autoři souborných děl, jako je Květena České republiky, Klíč ke květeně ČR nebo botanická databáze Pladias. Nejen ekologií několika stepních, ale hlavně řady mokřadních druhů se zabývala dlouholetá pracovnice Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích RNDr. Zdenka Hroudová, CSc., která nedávno oslavila těžko uvěřitelné jubileum.

K dalšímu čtení v Živě

Zdenka Hroudová – 75 let (2019, 4)

Články Zdenky Hroudové v Živě