Více informací na webové stránce Veletrhu vědy www.veletrhvedy.cz