Článek se zabývá zajímavými nepůvodními druhy rostlin (neofyty), které byly do České republiky zavlečeny v nedávné době, nebo se nověji začaly šířit. Tyto druhy se na naše území dostávají například s železniční a automobilovou dopravou nebo s dováženými okrasnými rostlinami, ale mohou je zavlékat i turisté, případně se šíří při povodních bez přispění člověka.

Použitá literatura

DUCHÁČEK, Michal; KÚR, Pavel. Rozšíření slanomilných kuřinek (Spergularia marina a S. media) v České republice a jejich expanze na silnicích a dálnicích. Zprávy Čes. Bot. Společ. 2019, 54: 157–220.

KAPLAN, Zdeněk, et al. Klíč ke květeně České republiky. Academia, 2019.

LUSTYK, Pavel; Doležal, Jan. Additamenta ad flora Reipublicae Bohemicae. XXI. Zprávy Čes. Bot. Společ. 2023, 58: 25–152.

Katalogy zavlečených druhů flóry České republiky

PYŠEK, Petr, et al. Catalogue of alien plants of the Czech Republic. Preslia, 2002, 74.2: 97-186.

PYŠEK, Petr, et al. Catalogue of alien plants of the Czech Republic (2nd edition): checklist update, taxonomic diversity and invasion patterns. Preslia, 2012, 84.2: 155–255.

PYŠEK, Petr, et al. Catalogue of alien plants of the Czech Republic (3rd edition): species richness, status, distributions, habitats, regional invasion levels, introduction pathways and impacts. Preslia, 2022, 94: 447–577.

This paper deals with interesting non-native species of plants (neophytes) that have been introduced to the Czech Republic recently or have recently started to spread. These species reach our territory, for example, by means of rail and car transport, with imported ornamental plants, but they can also be brought in by tourists, or they spread during floods.