RNDr. Evžen Kůs se narodil 5. května 1954 v Železné Rudě, která je rodištěm i jiného známého zoologa a velkého popularizátora přírody Julia Komárka. Vztah obou zoologů ke zvířatům a přírodě asi částečně souvisel jak s rodinným zázemím, kdy řada jejich předků působila v tamějších lesích jako lesníci či lesáci, tak i se samotným pobytem v tomto osobitém kraji. Pro oba zoology se stala almou mater Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, na kterou nastoupili po gymnaziálních studiích (Julius gymnázium navštěvoval v Klatovech, Evžen ve Stříbře). Evžen Kůs vystudoval obor systematické zoologie obratlovců a jeho diplomová práce se věnovala rybám, konkrétně plodnosti plotice v přehradních nádržích. Po studiích nastoupil do pražské zoologické zahrady, přesně 26. června 1978, ale působil zde už během studentských let jako průvodce. Zaměstnanecký poměr přerušil jen v letech 1980–81, kdy absolvoval studijní pobyt na stejné univerzitě, na nově vznikající katedře životního prostředí. V r. 1980 úspěšně obhájil rigorózní práci o změnách plodnosti plotice a okouna Klíčavské údolní nádrže v letech 1964–79. Do zoo se vrátil 1. září 1981 do oddělení výchovy a vzdělávání. V r. 1990 se stal vedoucím nově vzniklého oddělení informatiky, dokumentace a odborné knihovny, které se posléze proměnilo v oddělení dokumentace. S pražskou zoo byl pracovně spojen celkem 43 let. Při příležitosti jubilea přinášíme s Evženem Kůsem rozhovor.

Články Evžena Kůse v Živě