V r. 1824 – tedy právě před 200 lety – vychází v Praze učebnice fyziky pro studenty filozofické fakulty. Jejím autorem byl profesor fyziky a matematiky na pražské univerzitě piarista František Kassián Halaška. Rok před vydáním své příručky byl přijat za člena Královské české společnosti nauk, čímž se zařadil mezi významné osobnosti české vědy 19. století, jako byli filolog Josef Jungmann (1773–1847), fyziolog Jan Evangelista Purkyně (1787–1869), historik František Palacký (1798–1876), přírodovědci Jan Svatopluk Presl (1791–1849) a Karel Bořivoj Presl (1793–1852) nebo básník František Ladislav Čelakovský (1799–1852). Halaška však zdaleka není tak známý jako osobnosti, které jsme uvedli. Dvousetleté výročí vydání zmíněné významné práce je proto příležitostí si připomenout jeho život a dílo.

Použitá literatura

BRYCHTOVÁ D. Gymnázium Mikulov 1631–1981. Almanach k 350. výročí založení gymnázia, Vlastivědná knihovna moravská, č. 38, Brno, 1981.

MICHL J. V. Sekularizace piaristy Halašky. Květy, 1838, 7. července, str. 184

Rieglův slovník naučný III, str. 612, Praha, 1863.

SVÁTEK J. Obdivuhodné dílo kněze učence. Katolické noviny, roč. XII, č. 28, 10. 7. 1960

SVÁTEK J. Univ. prof. František Kassián Halaška z Budišova – učenec světového významu, Vlastivěda Severomoravského kraje, Vítkovicko, č. 11, 12. prosince 1961

TRANTÍREK M. Dějiny mikulovské zámecké knihovny II, Mikulov, 1964.