Více informací o pravidlech udělování titulu a o jednotlivých nositelích vědeckého titulu „doktor věd“ najdete na webové stránce Akademie věd ČR.

www.avcr.cz/cs/veda-a-vyzkum/ve­decky-titul-dsc./