Kmenové buňky – svatý grál zejména regenerativní medicíny, ale také předmět již mnohaletých polemik o jejich původu, vlastnostech, biologické roli i výskytu v nejrůznějších organismech, živočišných i rostlinných. Není to příliš dávno, co se ještě badatelé dělili na dva tábory – těch, kteří v rostlinné kmenové sestry živočišných věří, a těch, kteří je považují za zbytečný biologický luxus. Vždyť přece jak lidská tisíciletá zkušenost s vegetativním množením rostlin, tak technologie in vitro / tkáňových / explantátových kultur zřetelně ilustrují fascinující regenerativní schopnost „obyčejných“ rostlinných somatických buněk, o níž se živočichům může leda zdát. K čemu by jim v jejich snadno opakovatelné ontogenezi byly ty „kmenové“?

Použitá literatura

AICHINGER, Ernst, et al. Plant stem cell niches. Annual review of plant biology, 2012, 63: 615-636.

BALL, Ernest. Development in sterile culture of stem tips and subjacent regions of Tropaeolum majus L. and of Lupinus albus L. American Journal of Botany, 1946, 301-318.

BENNETT, C. W. The relation of viruses to plant tissues. The Botanical Review, 1940, 6.9: 427-473.

BRADAMANTE, Gabriele; MITTELSTEN SCHEID, Ortrun; INCARBONE, Marco. Under siege: virus control in plant meristems and progeny. The Plant Cell, 2021, 33.8: 2523-2537.

INCARBONE, Marco, et al. Salicylic acid and RNA interference mediate antiviral immunity of plant stem cells. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2023, 120.42: e2302069120. https://doi.org/10.1073/pnas.2302069120

Lortzing,Tobias. Plant stem cell put up a fight against viruses. Max-Planck-Gesselschaft, October 2023 https://www.mpg.de/20973498/the-last-stand-plant-stem-cells-put-up-a-fight-against-viruses

MOREL, G., MARTIN, C: Guérison de dahlias atteints d´une maladie á virus.- C.R.Hebd.Seances Acad.Sc. 1952, 253, 1324–1325.

MOREL, G.; MARTIN, C.; MULLER, J. F. Guérison de pommes de terre atteintes de maladies à virus. CR Acad. Agric. Fr, 1955, 41: 472-475.

OPATRNÝ, Zdeněk: From Němec and Haberlandt to plant molecular biology. pp. 1–36, In: NICK, Peter., OPATRNÝ, Zdeněk (eds): Applied Plant Cell Biology: Cellular tools and approaches for plant biotechnology. Springer Verlag Berlin. Heidelberg 2014 ISBN 978-3-642-41786-3

SLÍPKA, Jaroslav.: Historické kořeny buněčné teorie. Živa, 2011, 5: 212–214. https://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/historicke-koreny-bunecne-teorie.pdf

VASIL, Indra K. A history of plant biotechnology: from the cell theory of Schleiden and Schwann to biotech crops. Plant cell reports, 2008, 27: 1423-1440.

VASIL, Vimla; HILDEBRANDT, A. C. Differentiation of tobacco plants from single, isolated cells in microcultures. Science, 1965, 150.3698: 889-892.


Internetové odkazy

Natural Poland https://naturalpoland.com/cs/artykuly/prirodni-produkty/kmenove-bunky-rostlin-jak-vyuzit-jejich-potencial/