Kroužkování ptáků je metoda výzkumu migrace stará více než 100 let. Na území České republiky probíhá od roku 1910 a od roku 1964 pod hlavičkou Národního muzea. V současnosti se mu věnuje téměř 400 kroužkovatelů, v naprosté většině dobrovolníků. Kroužkování má významnou roli i ve sledování dalších aspektů ekologie ptáků a v neposlední řadě i ve výuce a vzdělávání veřejnosti.

Použitá literatura

CEPÁK, Jaroslav, et al. Atlas migrace ptáků České a Slovenské republiky. Praha: Aventinum, 2008. ISBN 978-80-86858-87-6.

LISLEVAND, Terje, et al. Red-spotted Bluethroats Luscinia s. svecica migrate along the Indo-European flyway: a geolocator study. Bird Study, 2015, 62.4: 508-515.

LISOVSKI, Simeon, et al. The IndoEuropean flyway: Opportunities and constraints reflected by Common Rosefinches breeding across Europe. Journal of Biogeography, 2021, 48.6: 1255-1266.

MORRISON, Catriona A., et al. Demographic variation in space and time: implications for conservation targeting. Royal Society Open Science, 2022, 9.3: 211671. https://doi.org/10.1098/rsos.211671

NAJMANOVÁ, Lenka; ADAMÍK, Peter. Effect of climatic change on the duration of the breeding season in three European thrushes. Bird Study, 2009, 56.3: 349-356.

SPINA, Fernando, et al. (eds). 2022: The Eurasian African Bird Migration Atlas. 2022. https://migrationatlas.org

WONG, Joanna B., et al. Migration and daily flight activity patterns in the barred warbler Curruca nisoria over the annual cycle. Journal of Vertebrate Biology, 2024, 73.23085: 23085.1-11. https://doi.org/10.25225/jvb.23085

Bird ringing is a method of migration re­search more than 100 years old. It has been carried out in the Czech Republic since 1910 and since 1964 under the auspices of the National Museum. At present, almost 400 ringers, the great majority of them volunteers, are involved. Bird ringing also plays an important role in monitoring other aspects of bird ecology and not least, in teaching and educating the public.