Internetové zdroje

BioLog – https://biolog.nature.cz/biolog/cz

Nálezové databáze ochrany přírody – https://portal23.nature.cz/nd/

AVIF – https://avif.birds.cz/

eBird – https://ebird.org/home

iNaturalist – https://www.inaturalist.org/

Česká národní fytocenologická databáze – https://botzool.cz/vegsci/phytosociologicalDb/

Databáze české flóry a vegetace Pladias – https://pladias.cz/

BioLib – https://www.biolib.cz/

mapování veverky – https://aopkcr.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=4275527ec8c74b36a9df19b02b6a40e6

bílá místa biodiverzity – https://aopkcr.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=2ea1dc375c4b4134948b622380a03565

City Nature Challenge – https://www.citynaturechallenge.cz/

Chrobáci ČR – https://www.inaturalist.org/projects/chrobaci-cr

ISOP Portál – https://portal.nature.cz/