Článek se zabývá biologií a ekologií kriticky ohroženého rozchodníku huňatého (Sedum villosum) z čeledi tlusticovitých (Crassulaceae), rostliny typické pro rašelinné louky a prameniště. Dále popisuje stav jeho populací na posledních čtyřech lokalitách v České republice, uvádí výsledky posilování jeho populace na Knížecích Pláních (NP Šumava) a zatím neúspěšné reintrodukce na dvě historické lokality.

Tabulku základních chemických vlastností půdy a vody na původních lokalitách rozchodníku huňatého najdete jako pdf přílohu níže pod obrazovou galerií.

Použitá literatura

DILLINGEROVÁ, Hana. Experimentální studium ekologie kriticky ohroženého druhu rozchodníku huňatého (Sedum villosum). Ms. DP. ZF JČU, České Budějovice, 2019

DUŠEK, Jiří; STELLNER, Stanislav; KOMÁREK, Arnošt. Longterm air temperature changes in a Central European sedgegrass marsh. Ecohydrology, 2013, 6.2: 182-190.

GRULICH, Vít. Oreosedum villosum v Československu včera, dnes a zítra. Muzeum a současnost, Ser. Natur., Roztoky, 523-542. 1991.

HÁJEK, Michal, et al. Changes in the moss layer in Czech fens indicate early succession triggered by nutrient enrichment. Preslia, 2015, 87.3: 279-301.

JERSÁKOVÁ, Jana; KUČEROVÁ Andrea. Analýza aktuálního ohrožení druhu rozchodník huňatý (Sedum villosum L.) v České republice a příprava podkladů pro případný záchranný program. Ms. Depon in: AOPK ČR, 2016

ČEPELOVÁ, Barbora; JERSÁKOVÁ, Jana. Regionální akční plán pro rozchodník huňatý (Sedum villosum). 2019a [cit. 2024-04-06]. Dostupné ke stažení z: https://www.zachranneprogramy.cz/regionalni-akcni-plany/rozchodnik-hunaty/

This article deals with the biology and ecology of the critically endangered Se­dum villosum from the Crassulaceae family, a plant typical of peaty meadows and springs. It also describes the status of its populations in the last four sites in the Czech Republic, presents the promising outcome of strengthening its population in Knížecí Pláně in the Šumava National Park and its hitherto unsuccessful reintroduction to two historical localities.