Použitá literatura

Nový akademický slovník cizích slov, Academia, Praha 2005 (NASCS)

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Academia, Praha 1994 (SSČ)

Slovník spisovného jazyka českého, Nakladatelství ČSAV, Praha 1960–1971, 4 sv.; reedice Academia, Praha 1989, 8 sv. (SSJČ)

Příruční slovník jazyka českého, Státní nakladatelství / SPN, Praha 1935–1957 (PSJČ)

ČERNÁ, Anna. Voňavý jazykový koutek. Živa, 2022, 6: CLXIII.

ČERNÁ, Anna. Co všechno máme vypůjčené. Živa, 2023, 3: XCVI.

MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého, 2. vydání, NLN, Praha 1997

MEJSTŘÍK, Vl. Pepř, nebo paprika?; Naše řeč, r. 61 (1978), č. 4, s. 217–219

REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník, 2. vyd. LEDA, Praha 2015

Internetové zdroje

Nový encyklopedický slovník češtiny: https://www.czechency.org/slovnik

Český národní korpus ( https://kontext.korpus.cz/)

Akademický slovník současné češtiny: https://www.slovnikcestiny.cz/uvod.php

Živa, jazykové koutky: https://ziva.avcr.cz/autori/anna-cerna.html