Z korespondence, akademických přednášek a vědeckých článků Jana Evangelisty Purkyně z období kolem poloviny 19. století vyvstává kuriózní akustický instrument – opistofon. Nástroj byl v několika modifikacích použit při četných Purkyňových experimentech, které měly zjistit, jak různé materiální podmínky ovlivňují způsob vnímání zvuku. V následujícím textu si představíme málo známé, avšak originální a teoreticky významné Purkyňovy pokusy se sluchem na pozadí výzkumu prostorového slyšení v 19. století. Ukážeme si také, že Purkyně byl prvním badatelem, který při práci s chovanci Pražského ústavu pro hluchoněmé experimentálně popsal nitrolební zvuky. Tento příspěvek tak v dalších souvislostech naváže na článek Purkyně a fyzika, publikovaný v loňském ročníku (Živa 2023, 4: CXIII–CXVII).

Purkyňovy příspěvky v Živě i jinde, které se týkají akustických pokusů, jsou přetištěny v Purkyňových sebraných spisech – Opera omnia III, VII.

Použitá literatura

KVICALOVA, Anna. Purkyně’s Opistophone: the hearing ‘Deaf’, auditory attention and organic subjectivity in Prague psychophysical experiments, ca 1850s. Annals of Science, 2022, 79.1: 60-80.

Jan Evangelista Purkyně, Jana Ev. Purkyně korespondence I., ed. by J. Jedlička (Praha: Unie, 1920), 135–136. Purkyně, Korespondence, pp. 136–137.

Opera Omnia, Tomus III (Praha: Purkyňova společnost, sdružení pro studium osobnosti a díla J.E. Purkyně, 1937.

PURKYNĚ, Jan, Evangelista. Zkoušky o sluchu. Živa, 1859, 4: 261–267.

PURKYNĚ, Jan, Evangelista. Podrobné zprávy o mojích starších I novějších literárních, zvláště přírodníckých pracech. Živa, 1858, 4: 242–246.

HUI, Alexandra. The Psychophysical Ear: Musical Experiments, Experimental Sounds, 1840-1910. MIT Press, 2013.

OUZOUNIAN, Gascia. Sound and Space in Science, Technology, and the Arts. Cambridge, MA/London: The MIT Press, 2020.

SKRAMLIK, Emil; KOPECKÝ, Miloš. Purkyňův pokus o analysu zvuku. Československá fysiologie, 1956, 5:401–406.

TRÁVNÍČKOVÁ, Eliana. Jan Evangelista Purkyně: Život a dílo. Praha: Avicenum, 1986.