Prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc., je vedoucím Mendelova centra genomiky a proteo­miky rostlin a jedné z jeho výzkumných skupin na Středoevropském technologickém institutu CEITEC na Masarykově univerzitě a také Laboratoře funkční genomiky a proteomiky v Národním centru pro výzkum biomolekul na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Částečně působí i na Biofyzikálním ústavu Akademie věd ČR, kde v r. 1988 začínal vědeckou kariéru nejprve jako stipendista a od r. 1989 jako vědecký aspirant. Zabýval se zde studiem struktury chromozomů a chromatinu, úlohou repetitivních sekvencí DNA a epigenetikou rostlin. V rámci tohoto zaměření začal od poloviny 90. let studovat koncové chromatinové struktury chromozomů, telomery, které se postupně staly jeho hlavním výzkumným zaměřením. V r. 2021 byl zvolen členem Evropské organizace pro molekulární biologii (EMBO). Od r. 2012 je členem redakční rady Živy. V květnu letošního roku oslavil šedesátiny, požádali jsme proto jeho syna Petra, který se též zabývá studiem telomer a telomerázy, o společný rozhovor.