Učená společnost České republiky na svém XXX. valném shromáždění 20. května 2024 udělila za přítomnosti významných osobností naší vzdělanosti, vědy i veřejného života medaile za zásluhy o rozvoj vědy a ceny vědcům, intelektuá­lům, pedagogům a talentovaným středoškolským a vysokoškolským studentům.

Více informací na www.learned.cz