Ptáci patří k nejviditelnějším složkám naší přírody. A dvojnásob to platí pro ty, kteří obývají urbánní prostředí. Mezi ně se řadí i druhy synantropní, uvyklé životu v blízkosti člověka. Doklady o soužití ptáků s lidmi sahají hluboko do historie. Třeba rorýs obecný (Apus apus) využíval lidské stavby už před čtyřmi tisíci let. Ale je tomu skutečně tak i v současnosti? Přináší ptákům soužití s lidmi stále více výhod než problémů? Česká společnost ornitologická se zabývá konflikty mezi lidmi a ptáky nepoměrně kratší dobu, posledních 18 let. Při jejich řešení se často opírá o pomoc odborníků ornitologii vzdálených – třeba ve stavebnictví, architektuře nebo energetice. Velký prostor se však otevírá i pro spolupráci s veřejností.

Internetové zdroje

Rorýsi, jiřičky a kavky

Program shromaždující informace o hnízdištích synantropních druhů - rorýsů, jiřiček a kavek. Každé registrované hnízdiště je cennou informací jak pro ornitology, tak pro úředníky státní správy i stavební společnosti, které realizují stavební práce. – https://www.birdlife.cz/co-delame/vyzkum-a-ochrana-ptaku/ochrana-druhu/o-rorysovi/

Čapí hnízda

Monitorovací program, který od roku 2014 sleduje průběh hnízdění čápů bílých. Umožňuje získat detailní data o počtu hnízd, příletu čápů na hnízdiště i pro vyhodnocení úspěšnosti hnízdění v jednotlivých letech. – https://projekty.birds.cz/capihnizda/mapa

4. celostátní sčítání čápů černých – https://avif.birds.cz/news/cs/009-cap-cerny-2024