V úterý 9. května 2018 byly v pražské vile Lanna za účasti představitelů Akademie věd ČR a dalších významných hostů uděleny ceny Živy autorům vybraných článků ročníku 2017 v pěti kategoriích.

Jména autorů i předávajících zde uvádíme bez titulů – o slavnostním udílení a oceněných autorech se dočtete více v připravovaném čísle 3/2018, které vyjde 21. června.


Cenu Živy – Junior (první autor ve věku do 25 let) získal Lukáš Janošík, student bakalářského oboru biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, za článek Mech jako potrava – bryofilní askomycety všude kolem nás (Živa 5/2017). Cenu předala Markéta Pravdová, členka Akademické rady AV ČR pověřená např. koncepčními otázkami akademických médií nebo agendou podpory vědeckých společností a ediční činností AV ČR.

Cena Živy ve věkové kategorii 26–30 let byla v letošním roce vzhledem k vysoké kvalitě příspěvků rozdělena mezi dvě, resp. tři autorky. Cenu získaly Eva Líznarová se spoluautorkou Lenkou Petrákovou, obě z Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, za článek Nejmlsnější z pavouků – extrémní příklad potravní specializace predátorů (Živa 1/2017), a Tereza Veselská z Mikrobiologického ústavu AV ČR, doktorandka na katedře botaniky PřF UK, za článek Evoluce genomu hub v závislosti na jejich ekologii (Živa 5/2017). Ceny předali Martin Bilej, člen předsednictva Akademické rady AV ČR, a Blanka Říhová, místopředsedkyně Vědecké rady AV ČR pro II. vědní oblast o živé přírodě a chemických věd, imunologie a mikrobiologie.

Purkyňova cena, která patří autorům nejlepšího článku ročníku ve věkové kategorii od 30 let, byla udělena Ondřeji Koukolovi z katedry botaniky PřF UK, a Zuzaně Haňáčkové, doktorandce na katedře botaniky PřF UK, za téma Endofyty – všudypřítomní kolonizátoři rostlinných pletiv (Živa 5/2017). Cenu předal Zdeněk Havlas, místopředseda pro II. vědní oblast a člen předsednictva Akademické rady AV ČR, předseda Učené společnosti ČR.

Cenu Antonína Friče převzal Petr Ráb (vedoucí Laboratoře genetiky ryb Ústavu živočišné genetiky a fyziologie AV ČR a předseda Rady instituce, člen Vědecké rady AV ČR) za dlouholetou podporu časopisu a působení v redakční radě Živy. Cenu předali Helena Illnerová, Pavel Kovář, dříve předseda redakční rady Živy, současný předseda redakční rady Živy Jan Votýpka a šéfredaktorka Jana Šrotová.


Zvláštní ocenění obdrželi vědci z olomoucké laboratoře Ústavu experimentální botaniky AV ČR, která je součástí Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, za seriál Nové poznatky v genetice rostlin I.–VII., který vycházel od poloviny roku 2016 do konce roku 2017. Ocenění za všechny autory převzali Roman Hobza a Hana Šimková, kteří také ve své prezentaci seznámili přítomné s obsahem seriálu. Cenu předali Helena Illnerová a Pavel Kovář.

I. Hippies našich luk: příběh mezirodových kříženců trav

II. Charakterizace a konzervace genetické rozmanitosti banánovníku

III. Uvnitř jádra problému

IV. Pohlavní chromozomy a historie jejich zkoumání

V. Genomy obilovin (téměř) dočteny

VI. Tolerance rostlin k těžkým kovům

VII. Interakce obilnin a padlí trav – nekonečný souboj genů

Zvláštní ocenění v letošním roce udělila redakční rada také Vladimíru Hanákovi za seriál článků Vzpomínky na první poválečné výzkumy savců na Šumavě 1.–4. (Živa 2017, 1–4). Cenu předal Vladimír Dolejský, náměstek ministra životního prostředí pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny, a za V. Hanáka převzal jeho blízký kolega zoolog Miloš Anděra.

Vzpomínky na první poválečné výzkumy savců na Šumavě 1.

Vzpomínky na první poválečné výzkumy savců na Šumavě 2.

Vzpomínky na první poválečné výzkumy savců na Šumavě 3.

Vzpomínky na první poválečné výzkumy savců na Šumavě 4.