Ve středu 17. dubna 2019 byly vyhlášeny Ceny Živy za rok 2018, udílené v pěti kategoriích. Autoři vybraných článků si ocenění převzali v pražské vile Lanna za účasti čelních představitelů Akademie věd ČR, děkanů přírodovědeckých fakult Univerzity Karlovy a Masarykovy univerzity, zástupce Ministerstva životního prostředí, redakční rady Živy a dalších významných hostů.

Jména autorů i předávajících uvádíme bez titulů – o slavnostním udílení a oceněných autorech se dočtete více v připravovaném čísle 3/2019, které vyjde 20. června.

Purkyňova cena, náležející autorům nejlepšího článku ročníku ve věkové kategorii od 30 let, byla udělena Janě Jersákové z katedry biologie ekosystémů Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Robertu Tropkovi z katedry ekologie PřF UK a Entomologického ústavu Biologického centra AV ČR, za téma Současný pohled na vzájemnou spolupráci rostlin a opylovačů (Živa 6/2018). Cenu předala předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová.

Cenu Živy – Junior (první autor ve věku do 25 let) získala Veronika Konečná, doktorandka katedry botaniky PřF UK, za článek S prvosenkou vyšší od nížin až do hor (Živa 1/2018). Cenu předala Markéta Pravdová, členka Akademické rady AV ČR a Rady pro popularizaci vědy AV ČR.

Cena Živy ve věkové kategorii 26–30 let byla za ročník 2018 vzhledem k vysoké kvalitě příspěvků udělena autorům dvou článků. Cenu získali Anna Novák Vanclová a Lukáš Novák, oba studenti doktorského stupně na katedře parazitologie PřF UK, za článek Kdo ztrácí, nalézá! Život bez semiautonomních organel (Živa 1/2018), a Klára Pyšková, doktorandka katedry ekologie PřF UK působící i v Botanickém ústavu AV ČR, za článek Živočišné invaze a vymírání původních druhů (Živa 5/2018). Ceny předali Zdeněk Havlas, místopředseda Akademické rady AV ČR pro II. vědní oblast, a Jan Řídký, místopředseda Akademické rady pro I. vědní oblast.

Zvláštní ocenění za popularizaci biologických věd získali Lucie Juřičková z katedry zoologie PřF UK a Petr Pyšek, vedoucí oddělení ekologie invazí v Botanickém ústavu AV ČR v Průhonicích, za koncepci monotematického čísla o invazních organismech (Živa 5/2018). Cenu jim předala dřívější předsedkyně Akademie věd i členka redakční rady Živy Helena Illnerová.

Cenu Antonína Friče obdržel za významné přispění k rozvoji časopisu Živa Pavel Kovář - geobotanik, člen katedry botaniky PřF UK, v letech 1997–2008 předseda redakční rady Živy, mimo jiné také držitel čestné medaile Vojtěcha Náprstka za popularizaci vědy. Cenu předali a osobním komentářem doprovodili Helena Illnerová, člen Vědecké rady AV ČR i redakční rady Živy Petr Ráb, předseda redakční rady Živy Jan Votýpka a šéfredaktorka Jana Šrotová.