Učená společnost České republiky vás srdečně zve na mimořádnou přednášku Nenaplněné naděje: 100 let od mírové konference v Paříži
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy)

Úterý 29. 10. 2019, 16 h
Budova AV ČR, Národní 3, P raha 1, místnosti 205, 206

Přednáška se bude zabývat jednou z nejvýznamnějších mezinárodně politických událostí 20. století – mírovou konferencí v Paříži, kterou byla zakončena první světová válka a která položila základy poválečného uspořádání známého též jako tzv. Versailleský systém. Zhodnotí, co z projednávaných otázek, jako byly zejména mírové smlouvy s poraženými státy (včetně reparací), vznik Společnosti národů, myšlenka práva národů na sebeurčení a vznik nových států, řešení problematiky kolonií či zavedení nového systému ochrany menšin, obstálo v běhu času a co naopak problémy spíše způsobilo, než pomohlo řešit.
Zvláštní pozornost věnujeme československé delegaci na mírové konferenci a vztahu mírové konference a nově vzniklého Československa.

www.learned.cz