Ve čtvrtek 15. října vychází Živa 5/2020 – monotematické číslo

V letošním monotematickém čísle přinášíme víceúhelný pohled na komplikovaný předmět poznávání – naši krajinu, která je v současnosti pod enormním tlakem. Toto číslo Živy jsme věnovali Vojenu Ložkovi (1925–2020), velké osobnosti naší vědy – svým dílem a životem obsáhl a propojil neuvěřitelný prostor a čas v tom, co krajinu skládalo a posunovalo.