Srdečně vás zveme na výstavu Radky a Jana Sudových Za jedinečnou květenou jižní Afriky: Rozkvetlé Kapsko.

Výstavu si můžete prohlédnout od 15. května do 30. června 2021 v Literární kavárně v 1. patře knihkupectví Academia, Václavské nám. 34, Praha 1.

Prof. RNDr. Jan Suda, Ph.D. (1974–2017) – působil na katedře botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a současně jako vedoucí vědecký pracovník v Botanickém ústavu Akademie věd ČR v Průhonicích. Zabýval se především otázkami karyologické diverzity rostlin a jejího evolučního významu. Publikoval přes 90 vědeckých prací v mezinárodních časopisech, spoluautorsky se podílel na dvou odborných knihách, a jako předseda redakční rady časopisu Živa (2009–2017) se věnoval i popularizaci vědy.

RNDr. Radka Sudová, Ph.D. – působí jako vědecký pracovník v Botanickém ústavu Akademie věd ČR v Průhonicích, kde studuje zejména význam mikroskopických půdních hub (mykorhizní symbiózy) pro výživu a odolnost rostlin k nepříznivým podmínkám. Publikovala přes 40 vědeckých studií v mezinárodních časopisech.

Do oblasti jižní Afriky (Jihoafrická republika, Namibie, Lesotho) manželé Sudovi v letech 2005–2014 podnikli celkem 9 pracovních cest a strávili zde zhruba sedm měsíců. Jejich hlavním cílem bylo studovat cytologickou variabilitu vybraných skupin rostlin a přispět tak k objasnění, proč právě zdejší území patří mezi nejvýznamnější centra světové biodiverzity.