Zemřel docent Jan Krekule

Jan Krekule, význačný vědec v oboru experimentální biologie rostlin a úspěšný popularizátor poznatků jak ze svého oboru, tak z botaniky v celé její šíři, zemřel 18. listopadu 2022.

Doc. Ing. Jan Krekule, DrSc. měl hluboké odborné znalosti a mimořádně široký byl rovněž záběr jeho všeobecného vzdělání. Základní téma, jímž se Jan Krekule vědecky zabýval, byla indukce kvetení. Tento výzkum tvořil jednu z hlavních součástí programu Oddělení vývoje rostlin v Ústavu experimentální botaniky Československé akademie věd. Snažil se dokázat existenci florigenu jako univerzálního rostlinného hormonu vyvolávajícího kvetení. Významně se podílel na interpretaci kvetení jako završení řetězce metabolických a strukturálních kroků, jehož součástí je i působení několika již známých rostlinných hormonů, elektrických signálů a geneticky kódovaných biologických rytmů.
Výsledky pokusů, které prováděl se svými kolegyněmi a kolegy v Ústavu experimentální botaniky, pomohly dovést československou a českou rostlinnou biologii na světovou úroveň.


Podstatná je i pedagogická a popularizační stopa Jana Krekuleho. Byl autorem či spoluautorem 125 odborných článků a tří monografií. Díky své zběhlosti v celém oboru botaniky dovedl zpřístupňovat poznatky o rostlinách široké veřejnosti, mimo jiné v rozhlasovém pořadu Meteor. Úzce spolupracoval také s časopisem Živa. Za svou celoživotní práci získal v roce 2018 čestnou oborovou medaili G.J. Mendela, v roce 2021 pak medaili Učené společnosti ČR za zásluhy o rozvoj vědy.

Doc. Krekule byl rovněž člověk s renesančním rozsahem zájmů, ovládal několik jazyků a kromě biologie miloval historii a výtvarné umění.

Převzato z www.natur.cuni.cz

Články a laudatia Jana Krekuleho v Živě