Seznamte se a připomínkujte strategický plán rozvoje českého školství

Veřejná konzultace probíhá od 2. dubna 2024 do 31. května 2024 a týká se předškolního a základního vzdělávání.

Během této konzultace si můžete prostudovat návrh revize rámcových vzdělávacích programů a sdělit své názory, připomínky a podněty.

 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání najdete zde: https://prohlednout.rvp.cz/zakladni-vzdelavani

Vaši zpětnou vazbu je možné uvést zde: https://revize.rvp.cz/verejna-konzultace (růžový rámeček „Chci dát zpětnou vazbu“ níže na stránce)

Proběhne také série kulatých stolů k jednotlivým vzdělávacím oblastem. Před každým bude možné psát návrhy vlastních témat k projednání a hlasovat v systému Slido. Nejbližší termíny:

26. 4. Matematika

29. 4. Předškolní vzdělávání

9. 5. Člověk, jeho osobnost a svět práce

10. 5. Geografie

15. 5. Člověk a příroda

Odkaz na Slido a termíny pro další oblasti viz https://velke-revize-zv.rvp.cz/blog/kulate-stoly

 

Z webu Revize RVP citujeme:

Proč se pouštíme do velkých změn?

Připravili jsme modernizovanou verzi rámcových vzdělávacích programů. Tento dokument dává všem mateřským, základním a středním školám jasné zadání, co se mají děti ve škole učit a jak je má vzdělávání připravovat na život.

Jedná se o ambiciózní vizi českého školství pro 21. století. Tento dokument významně ovlivní nejen každodenní práci učitelek a učitelů, ale promítne se do života celé společnosti.

 

Tématu se věnoval také článek Tomáše Kučery v Živě 2021, 4:

https://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/to-snad-nemyslite-vazne.pdf

 

Nepromeškejte vzácnou příležitost vyjádřit se ke vzdělávání budoucích generací!