Víte, na co používá geolog dron? A k čemu mu slouží kladívko? Přijďte se seznámit nejen s geologií jako vědní disciplínou, ale vyzkoušet si ji i v praxi. „Dozvíte se, jak se zpracovávají geologické vzorky a zkameněliny. Ukážeme vám přípravu geologické mapy, studium minerálů pod mikroskopem, zkoumání a využití podzemní vody a tepla Země, jak se hledá koridor pro vysokorychlostní železniční trať nebo úložiště radioaktivního odpadu, rýžování zlata a těžkých minerálů, využití moderních technologií, jako jsou drony, satelitní snímky, 3D modely, virtuální realita a mnohé další,“ zve na akci s názvem Geologický den Zdeněk Venera, ředitel České geologické služby.


Česká geologická služba (ČGS) je státní garant geologických informací a působí v tomto oboru také jako jedna z nejvyšších autorit pro odbornou i laickou veřejnost. Mezi témata spojená s naší činností patří kromě zpřístupnění výsledků našich odborných činností a shromážděných dat také témata, která se dostávají do povědomí kvůli krizím. Jedná se například o problematiku dolu Turow, suroviny pro stavební průmysl, kritické suroviny, zásoby podzemních vod, geotermální energie, průzkum lokalit pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva, sesuv na dálnici D8 a další.


Bohatý program pro malé i velké proběhne v pátek 21. června od 14 do 18 hodin a v sobotu 22. června od 9 do 18 hodin v areálu České geologické služby na pražském Klárově (MHD Malostranská) v historické budově bývalého Klárova ústavu. V rámci akce bude zpřístupněna také kaple sv. Rafaela. Upozorňujeme, že akce se koná zejména ve venkovních prostorách, proto doporučujeme v případě deštivého počasí deštníky či pláštěnky s sebou. Vstup na akci je zdarma.


Více informací zde