Aktuality

27. února 2022

Věda stojí za Ukrajinou!

Akademie věd ČR jasně odsuzuje akty agrese Ruské federace proti územní celistvosti a politickému uspořádání Ukrajiny, které ve čtvrtek 24. února v ranních hodinách vyvrcholily invazí.

Více zde

25. února 2022

Poptávka – čísla Živy 1984/6 a 1992/1 a 3

Poptáváme čísla Živy z let 1984 (číslo 6) a 1992 (1 a 3). Nabídky prosím zasílejte na e-mailovou adresu ihmb@uniza.sk, Výskumný ústav vysokohorskej biológie ŽU, 059 56 Tatranská Javorina 7

10. února 2022

Vyšla Živa 1/2022

Číslo Živy 1/2022 vyšlo ve čtvrtek 2. února. Přináší mimo jiné článek o studiu goril nížinných v národním parku Dzanga-Ndoki ve Středoafrické republice nebo o příčinách evoluce listů rostlin a jejich průduchů. Můžete se vydat na botanickou vycházku podél spojené Orlice v Poorličí na Královéhradecku v rámci rubriky K výuce nebo za nevzácnější borovicí světa do Číny i za vegetací patagonských And nebo za diverzitou roháčů na Borneu. Seznámíte se s ohroženou pobřežnicí jednokvětou, s vyhynulými motýly Britských, Havajských i některých dalších ostrovů, s adaptacemi terestrických členovců k životu v jeskyních, se zobrazením plazů v některých dílech malíře Caravaggia, s projektem návratu jeřábů z evropských zoologických zahrad na Dálný východ, s úspěšným návratem bobrů v České republice nebo s historií ochrany vydry říční a s dalšími tématy.

22. prosince 2021

Vyšla Živa 6/2021

Číslo Živy 6/2021 vyšlo ve čtvrtek 16. prosince. Přináší mimo jiné blok článků k 30. výročí národního parku Šumava, představující aktuální situaci a výsledky dlouhodobých výzkumů. Můžete se vydat na geologickou a paleontologickou exkurzi do okolí Jičína nebo botanickou vycházku podél Tiché Orlice v rámci rubriky K výuce, problematika minerálních živin zakončuje desátým dílem seriál Živá půda, seznámíte se s vodnářkovitými, rozmnožováním krytosemenných rostlin i dalšími tématy.

https://ziva.avcr.cz/2021-6/

1. prosince 2021

Výstava: Fauna České republiky na plakátech

Srdečně vás zveme na výstavu Fauna České republiky na plakátech.

Výstavu si můžete prohlédnout v prosinci 2021 v Literární kavárně v 1. patře knihkupectví Academia, Václavské nám. 34, Praha 1.

Více

10. listopadu 2021

Otevřená věda AV ČR – stáže pro středoškoláky

Otevřená věda nabízí stáže studentům středních škol, kteří si chtějí zkusit práci výzkumníka. Akademie věd ČR vypsala nové stáže, z nichž si studenti mohou vybírat po celý listopad. Na výběr jsou projekty z nejrůznějších oborů. Blíže na www.otevrenaveda.cz/cs/staze-pro-studenty/bud-hrdinou-sve-doby/

Více

25. října 2021

Nabídka – čísla Živy z let 1967–1973

Nabízíme jednotlivá čísla Živy z let 1967 (4, 5, 6), 1968 (1, 2, 6), 1969 (1, 2, 3), 1970 (4, 5, 6), 1973 (1, 2, 3) a kompletní ročníky 1971 a 1972. Cena dohodou (symbolická). Máte-li zájem, kontaktujte pana L. Koníře na e-mailové adrese slavek.konir@seznam.cz. Preferování budou zájemci, kteří si odeberou všechny nabízené výtisky.

14. října 2021

Vychází monotematické číslo - Živa 5/2021

Nové číslo Živy 5/2021 – monotematické číslo, vychází ve čtvrtek 14. října. Vymírání organismů provázejí život na Zemi od jeho samého počátku. Probíhala s různou intenzitou v dávné i nedávné minulosti, probíhají v současnosti a ani budoucnost na tom nebude jinak. Jsou přirozeným a důležitým regulačním i akceleračním procesem v evoluci globálního ekosystému. V této Živě přinášíme nové pohledy na extinkce v současnosti i geologické historii. Velkou pětku doplňují informace o méně známých událostech, aktuálním se stává tzv. šesté vymírání. Mementem jsou taxony přímo vyhubené člověkem. Ale nakonec ani člověk tu nemá permanentku a určitá varování již přicházejí. Jediná pandemie změnila lidstvo a jeho etologii za pouhých několik měsíců. Další, člověkem rozšiřovaná infekční onemocnění, pak decimují celé skupiny volně žijících organismů.

12. srpna 2021

Vychází Živa 4/2021

Nové číslo Živy 4/2021 vychází ve čtvrtek 12. srpna. Čeká na vás poslední díl o mikroskopických houbách na poštovních známkách, dozvíte se o novém pohledu na nejstarší anatomicky modení Evropany, exkurze vás tentokrát zavede za ptáky Třeboňska, dočtete se o bakteriích podporujících růst rostlin nebo o lišejnících v NPR Boubínský prales a dalších tématech.

17. června 2021

Vychází Živa 3/2021

Nové číslo Živy 3/2021 vychází ve čtvrtek 17. června. Čeká na vás další díl o mikroskopických houbách na poštovních známkách, podíváte se za hmyzem na jižní Moravu, dočtete se o válce proti opuncii nebo o zajímavých šurpkovitých meších a dalších tématech.


Aktuality Navštivte nás na Instagramu Navštivte nás na Facebooku

Číslo Živy 1/2023 vyšlo ve čtvrtek 9. února. Přináší článek o celogenomových duplikacích u předků obratlovců a jejich významu, dozvíte se o invazi vřeckovýtrusné houby kloubnatky smrkové a jaká z toho plynou poučení nebo jaké jsou záchranné aktivity pro vstavač kukačku ve východních Čechách, o forézii štírků, o existenci anomálie ve zbarvení a variability kresby u některých evropských užovek, o chovu lemura katy v zoo, z rubriky k Výuce pak, že kost je živý orgán. Na vycházku se můžete vydat do kraje malířů a basníků do okolí řeky Svratky.

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného
od čísla 1/2019 je 354 Kč
za šest čísel Živy (tedy 59 Kč za jedno číslo).
Dvouleté předplatné je zrušeno.
Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.
Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.