Akademické půlhodinky: Jaromír Beneš, Tereza Majerovičová: Krajina ohně. Výzkum neolitu jižního Balkánu

Jižní Balkán hrál v počátcích zemědělství Evropy klíčovou roli. V životě tamních raně neolitických komunit (6000-5000 let př.n.l.) měl velký význam oheň. Přednáška shrnuje tři roky výzkumu týmu z Jihočeské univerzity v Severní Makedonii, jmenovitě v Pelagonii. Jihočeši se podíleli na odkryvu neolitického sídliště Vrbjanska Čuka, především na archeobotanických analýzách. Výsledky použitých metod ukazují velmi plasticky místní neolitickou ekonomiku a přírodní prostředí.

Doc. PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D. je vedoucím Laboratoře archeobotaniky a paleoekologie Přírodovědecké fakulty JU a přednášejícím na Archeologickém ústavu Filozofické fakulty JU. Zabývá se environmentální archeologií, zvláště archeobotanikou. Vede nebo se svým týmem podílí na řadě výzkumů neolitu, středověku a novověku v České republice a v zahraničí (Egypt, Severní Makedonie, Senegal).

Mgr. Tereza Majerovičová je doktorandkou na Archeologickém ústavu FF JU a pracovnicí Laboratoře archeobotaniky a paleoekologie PřF JU. Zabývá se výzkumem neolitu Balkánu a etnoarcheologií subsaharské Afriky (Severní Makedonie, Senegal).


Přednášky se konají každé úterý v 16 hodin v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. Vstup je zdarma.

Datum konání: 12. listopadu 2019


Aktuality Navštivte nás na Facebooku

Srdečně vás zveme na výstavu Petra Pokorného: Hledání ztracené divočiny. Po celý srpen 2020 v Literární kavárně v 1. patře knihkupectví Academia, Václavské nám. 34, Praha 1.

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného
od čísla 1/2019 je 354 Kč
za šest čísel Živy (tedy 59 Kč za jedno číslo).
Dvouleté předplatné je zrušeno.
Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.
Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.