Diskuzní seminář z ekologie obnovy a ekotoxikologie PřF UK

Dr. Ivana Jongepierová (AOPK ČR): Udržení a/nebo obnova biodiverzity bělokarpatských luk?

Seminář se koná 25. 11. od 15:40 do 17:15 v budově PřF UK Benátská 2, Praha 2 (BB, seminarium, 2. patro)

Semináře navazují na předchozí dva semestrální cykly z akademického roku 2018/2019 (viz také pdf prezentace). Zváni jsou nejen studenti všech graduačních stupňů se zájmem o danou ekologickou problematiku rámovanou vztahem základní věda – aplikace, ale i další zájemci jakéhokoli zaměření a věku.

Datum konání: 25. listopadu 2019


Aktuality Navštivte nás na Facebooku

Nové číslo Živy 3/2020 vychází ve čtvrtek 18. června. Kromě pokračování seriálů nabídne např. výukový článek z fyziologie člověka, několik příspěvků věnovaných 100. výročí vzniku Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy i 120. výročí Botanické zahrady PřF UK, téma parazitů a roztroušené sklerózy, fyziologické adaptace netopýrů nebo otázku potravní ekologie blešivce potočního.

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného
od čísla 1/2019 je 354 Kč
za šest čísel Živy (tedy 59 Kč za jedno číslo).
Dvouleté předplatné je zrušeno.
Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.
Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.