Na Bystřický a Jelení vrch

Botanická vycházka v přírodě Kadaňska s ukázkami zajímavých a vzácných druhů rostlin. Povídání o rekultivacích území po těžbách a možnostech přirozeného vývoje rostlinných společenstev na takto narušených místech.

Místo a čas: Sraz v 9:30 v Kadani na parkovišti u zahrádkářské osady Bystřická

Trasa: Bystřický a Jelení vrch u Kadaně (cca 5 km tam i zpět; středně náročné při stoupání do kopce; délka cca 3 hod.).

Průvodce: Bc. Radek Fišer (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)

Kontakt: R. Fišer, tel.: 724 706 324

Datum konání: 8. června 2019


Aktuality Navštivte nás na Facebooku

Nové číslo Živy 2/2020 vychází ve čtvrtek 16. dubna. Kromě pokračování seriálů nabídne např. výukové články z rostlinné fyziologie, téma vápnomilných rostlin Velké kotliny, návratu divokých koní do Podyjí a sledování populací hnědásků, nebo představení evropských pavouků 2020.

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného
od čísla 1/2019 je 354 Kč
za šest čísel Živy (tedy 59 Kč za jedno číslo).
Dvouleté předplatné je zrušeno.
Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.
Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.