Přednáška: Epigenetika a opravy DNA

doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D., DSc. (Biofyzikální ústav AV ČR)
Přednáška Učené společnosti ČR
Úterý 15. 10., 16 h
Hlavní budova AV ČR, Národní 3, Praha 1, místnosti 205, 206
Vstup volný

anotace:
Epigenetika je obor zabývající se reverzibilními procesy, které probíhají v buněčném jádře. Tyto procesy jsou z velké části dědičné. I když epigenetické děje nejsou spojovány se změnami v sekvenci DNA, projevují se (nebo jejich změny) změnami ve fenotypu. I různé vlivy prostředí nebo epi-dieta mohou ovlivňovat epigenom, což má zásadní vliv na zdraví organizmu. Přesah do klinické medicíny má i aplikace tak zvaných epi-drugs, čili léčiv cílených na funkci enzymů regulujících epigenetické znaky. Ty jsou formovány pomocí metylace DNA, post-transkripčními modifikacemi RNA, post-translačními modifikacemi histonů nebo funkcí nekódujících RNA. Zmíněné děje významně ovlivňují nejenom expresi genů, ale také opravy poškozeného genomu.
Věříme, že výsledky našich experimentů přispívají k obecnému poznání opravných mechanismů, které probíhají nejen fyziologicky, ale například i po ozáření buněk při radioterapii.

Datum konání: 15. října 2019


Aktuality Navštivte nás na Facebooku

Srdečně vás zveme na výstavu Petra Pokorného: Hledání ztracené divočiny. Po celý srpen 2020 v Literární kavárně v 1. patře knihkupectví Academia, Václavské nám. 34, Praha 1.

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného
od čísla 1/2019 je 354 Kč
za šest čísel Živy (tedy 59 Kč za jedno číslo).
Dvouleté předplatné je zrušeno.
Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.
Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.