Science Café České Budějovice: Historie povodní na Třeboňsku

Pavel Matlas

Jak výjimečné jsou povodně, které jsme v jižních Čechách zažili od počátku milénia?
Jak vzdorovali povodním, jak vnímali a prožívali přívaly vodní spousty naši předci, kteří byli na přírodě a vlastní zemědělské produkci bezprostředně existenčně závislí? Kde na tyto otázky hledat odpovědi a jak dalece je lze zodpovědět?


v úterý 8. října 18:00
Horká Vana, Česká 7

Datum konání: 8. října 2019


Aktuality Navštivte nás na Facebooku

Nové číslo Živy 3/2020 vychází ve čtvrtek 18. června. Kromě pokračování seriálů nabídne např. výukový článek z fyziologie člověka, několik příspěvků věnovaných 100. výročí vzniku Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy i 120. výročí Botanické zahrady PřF UK, téma parazitů a roztroušené sklerózy, fyziologické adaptace netopýrů nebo otázku potravní ekologie blešivce potočního.

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného
od čísla 1/2019 je 354 Kč
za šest čísel Živy (tedy 59 Kč za jedno číslo).
Dvouleté předplatné je zrušeno.
Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.
Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.