Výstava: Božská moudrost - Boží příroda

Výstava v Galerii Věda a umění Akademie věd ČR (Národná 3, Praha 1) představuje širší veřejnosti v souvislosti s nedávným čtyřstým výročím vydání rosekruciánských manifestů část dobové literární produkce, která reagovala na krizi vědění, náboženství a politiky na počátku 17. století. Pozornost je věnována i ohlasům těchto spisů v českých zemích v období doznívající epochy císaře Rudolfa II. a v letech politických, náboženských a kulturních zvratů po bitvě na Bílé hoře. Návštěvníci si budou moci prohlédnout vzácné a bohatě ilustrované tisky a rukopisy, jež jsou ukázkami dobových intelektuálních proudů i knižní a vizuální kultury, včetně vizuální komunikace. Jde zejména o díla zaměřená na hermetickou a rosekruciánskou filozofií 17. století, jejíž myšlenky souvisely s renesanční novoplatónskou filozofií. Společně se snahami o nápravu jedince a společnosti, typickými pro dobu Komenského, se staly součástí evropského kulturního dědictví. Výstava také představí veřejnosti takřka neznámá díla Komenského současníků, pobělohorských exulantů z českých zemí, zejména Paula Felgenhauera (1593–1677) a Ondřeje Habervešla z Habernfeldu (1587–1655).

Jádro výstavy tvoří vzácné staré tisky z fondů knihovny Bibliotheca Philosophica Hermetica v Amsteradmu takových autorů, jakými jsou například Robert Fludd, Heinrich Khunrath, Daniel Mögling, Johann Valentin Andreae, Michael Maier či Oswald Croll. Nejvýznamnějšími exponáty jsou rosekruciánské manifesty, zejména Fama Fraternitatis a Confessio Fraternitatis. Řada z těchto tisků obsahuje velmi působivé rytiny, které jsou nejen ukázkou vysoké kvality dobové knižní kultury, ale i jedinečným znázorněním filozofických a náboženských představ vycházejících z hermetických a rosekruciánských myšlenkových proudů. Exponáty doplňují staré tisky z pražských knihoven – Národní knihovny ČR, Knihovny Národního muzea a Strahovské knihovny, které zapůjčily zejména exempláře děl Komenského, jeho spoluexulantů i dalších autorů.
Výstava dále vychází z badatelského zaměření Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu AV ČR, zejména ze zkoumání intelektuálního podhoubí, v němž se formovalo myšlení J. A. Komenského. Jednou z doprovodných akcí pro odbornou veřejnost je mezinárodní workshop s názvem „The Rosicrucian Manifestoes in the Visual and Intellectual Culture of the Seventeenth Century“, ale také komentované prohlídky a projekce dokumentárních filmů s diskusí.Doprovodný program
(Není-li uvedeno jinak, koná se program v prostorách Galerie Věda a umění)

Út 14. 5. 2019
09:00–17:00 h International workshop The Rosicrucian Manifestoes and the Visual and Intellectual Culture of the Seventeenth Century, budova AV ČR, Národní 3, místnost č. 205
17:00–18:00 h Komentovaná prohlídka (v anglickém jazyce s českým překladem – Esther Ritmanová, Peter Forshaw, Vladimír Urbánek)

Po 20. 5. 2019
17:00–18:00 h Komentovaná prohlídka (Aleš Petrovský, Rosekruciánský nadační fond)

Čt 30. 5. 2019
16:00–17:00 h Komentovaná prohlídka (Olga Rosenkrantzová, Rosekruciánský nadační fond)

Pá 31. 5. 2019
16:00–18:00 h Projekce filmu Cesta do neočekávaného, budova AV ČR, Národní 3, místnost č. 206
(dokumentární film o rosekruciánských manifestech 17. století a jejich vlivu v Evropě až do současnosti, německý film s českými titulky)

So 8. 6. 2019
19:00–24:00 h Muzejní noc
od 19:00 h Komentovaná prohlídka (Vladimír Urbánek, Filosofický ústav AV ČR)

Pá 14. 6. 2019
16:00–18:00 h Přednáška pro veřejnost o vztahu J. V. Andreaeho a J. A. Komenského (Jiří Beneš, Filosofický ústav AV ČR), budova AV ČR, Národní 3, místnost č. 206

St 19. 6. 2019
16:30-18:00 Komentovaná prohlídka (Vladimír Urbánek, Filosofický ústav AV ČR)

Pá 21. 6. 2019
16:00–18:00 h Projekce filmu Jacob Böhme – Život a dílo, budova AV ČR, Národní 3, místnost č. 206
(polský film s českými titulky, úvodní slovo Martin Žemla, projekce se zúčastní autor filmu Łukasz Chwałko)

Po 24. 6. 2019
17:00–18:00 h Komentovaná prohlídka (Jan Adam, Rosekruciánský nadační fond)


OTEVŘENO
PO-SO 10:00-18:00

VSTUP ZDARMA

Datum konání: od 14. května 2019 do 29. června 2019


Aktuality Navštivte nás na Facebooku

Nové číslo Živy 3/2020 vychází ve čtvrtek 18. června. Kromě pokračování seriálů nabídne např. výukový článek z fyziologie člověka, několik příspěvků věnovaných 100. výročí vzniku Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy i 120. výročí Botanické zahrady PřF UK, téma parazitů a roztroušené sklerózy, fyziologické adaptace netopýrů nebo otázku potravní ekologie blešivce potočního.

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného
od čísla 1/2019 je 354 Kč
za šest čísel Živy (tedy 59 Kč za jedno číslo).
Dvouleté předplatné je zrušeno.
Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.
Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.