Výstava Severočeská entomologie - současnost

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě zahajuje ve čtvrtek 12. září 2019 v ambitu výstavu připravenou ve spolupráci s Entomologickým klubem při Labských pískovcích – pobočkou České společnosti entomologické. Současná entomologie je zaštítěna v činnosti Českou společností entomologickou prostřednictvím Entomologického klubu při Labských pískovcích (EK) – pobočkou ČSE, Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě (VMG) a Správou Národního parku České Švýcarsko.

Nedávná činnost severočeských entomologů je demonstrována částmi vystavených sbírek před a po jejich rekonstrukci. Nejvýznamnější sbírky Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě jsou představeny zobrazovacími metodami, které jsou zde popsány spolu s dalšími tématy v relaci obecné entomologie.

Výzkumná a dokumentační entomologická činnost přírodovědného oddělení VMG a jeho externích spolupracovníků je představena na regionálních příkladech. Informace jsou podány ve vztahu k recentním publikacím, které jsou ve většině případů v kompletním znění dostupné v knihovně VMG či na žádost přírodovědného oddělení.

Z další činnosti VMG a EK jsou připraveny k seznámení některé probíhající výzkumné projekty zahraniční i tuzemské. Dokumentaci sbírek, texty doplněné kresbou a vědeckou fotografií pro návštěvníky připravil Lukáš Blažej, místopředseda EK, odborný pracovník přírodovědného oddělení VMG a externí pracovník MZM.

V současnosti se v přírodě odehrává velké množství změn, které vedou ke katastrofickému úbytku hmyzu. Jelikož ten tvoří nejvýznamnější základnu potravních řetězců i dalších přírodních interakcí, problematika se dotýká nás všech. Podpořte návštěvou nejen činnost přírodovědného oddělení VMG, ale i své pochopení pro řádové úbytky kvality i kvantity našich nejmenších – bezobratlých. Seznámíte se s nutností tvorby sbírek, jakožto dokumentace aktuálního stavu, jakými metodami je sledujeme a jak vlastně ti „nej“ vypadají.

Bc. Lukáš Blažej
kurátor výstavy

Datum konání: od 12. září 2019 do 17. listopadu 2019


Aktuality Navštivte nás na Facebooku

Srdečně vás zveme na výstavu Petra Pokorného: Hledání ztracené divočiny. Po celý srpen 2020 v Literární kavárně v 1. patře knihkupectví Academia, Václavské nám. 34, Praha 1.

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného
od čísla 1/2019 je 354 Kč
za šest čísel Živy (tedy 59 Kč za jedno číslo).
Dvouleté předplatné je zrušeno.
Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.
Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.