Vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze na katedře zoologie a následně ukončil aspiranturu ukončenou obhajobou disertační práce Larvy rodu Amara (subgen. Celia) ve střední Evropě (Coleoptera: Carabidae). Od r. 1972 pracoval jako vědecký asistent v Parazitologickém ústavu ČSAV (odd. experimentální helmintologie), zaměřil se na studium hmyzích vektorů, mezihostitelů a rezervoárových hostitelů helmintů. V letech 1978–2007 byl vědeckým pracovníkem a kurátorem brouků v entomologickém oddělení Národního muzea, kde se specializoval na taxonomii, morfologii a faunistiku čeledi krascovitých (Buprestidae) a larvální morfologii a taxonomii larev xylofágních brouků.Od r. 2007 přednáší na České zemědělské univerzitě, na katedře ochrany lesa a myslivosti.Je autorem 170 původních vědeckých prací (z toho 8 knižních) a zhruba 100 vědeckopopulárních článků. Člensky působí ve vědeckých společnostech: Česká společnost entomologická, Coleopterologists Society (USA), Asociacion Europia de Coleopterologia (Španělsko) a Japanese Coleopterological Society.

Články v Živě