Opakovaná mechanická stimulace spouštěcích výčnělků, které vystupují z pokožky uvnitř pasti mucholapky podivné (Dionaea muscipula), vyvolává elektrické signály a spouští jasmonátovou signalizaci a expresi genů trávicích enzymů, příbuzných s proteiny vyvolanými patogenezí (PR proteiny). Tento sled událostí připomíná dobře známou signální dráhu obrany rostlin v odpovědi na útok patogenu nebo býložravce. Jak ale tedy mucholapka pozná, že jde skutečně o živočišnou kořist?

K dalšímu čtení v Živě:

Význam a funkce elektrických signálů v rostlinách (2014, 2)

Použitá a citovaná literatura:
BUCH, Franziska, et al. Characterization and heterologous expression of a PR-1 protein from traps of the carnivorous plant Nepenthes mirabilis. Phytochemistry, 2014, 100: 43-50.
ESCALANTE-PÉREZ, María, et al. A special pair of phytohormones controls excitability, slow closure, and external stomach formation in the Venus flytrap. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2011, 108.37: 15492-15497.
FONSECA, Sandra, et al. (+)-7-iso-Jasmonoyl-L-isoleucine is the endogenous bioactive jasmonate. Nature chemical biology, 2009, 5.5: 344.
FORTERRE, Yoël, et al. How the Venus flytrap snaps. Nature, 2005, 433.7024: 421-425.
GLAUSER, Gaetan, et al. Spatial and temporal dynamics of jasmonate synthesis and accumulation in Arabidopsis in response to wounding. Journal of Biological Chemistry, 2008, 283.24: 16400-16407.
HEDRICH, Rainer; NEHER, Erwin. Venus flytrap: how an excitable, carnivorous plant works. Trends in plant science, 2018, 23.3: 220-234.
HLAVÁČKOVÁ, Vladimíra. Physical and chemical signals and their action in systemic response of plants to local wounding. In: DEVANE, Robert T. (ed.). New Plant Physiology Research. Nova Science Publishers, 2019, 43-95.
JAKŠOVÁ, Jana, et al. Taste for protein: Chemical signal from prey stimulates enzyme secretion through jasmonate signalling in the carnivorous plant Venus flytrap. Plant Physiology and Biochemistry, 2020, 146: 90-97.
JUNIPER, Barrie E.; ROBINS, Richard J; JOEL, Daniel M. The Carnivorous Plants. London: Academic Press Ltd, 1989.
KOO, Abraham J. K.; HOWE, Gregg A. The wound hormone jasmonate. Phytochemistry, 2009, 70.13-14: 1571-1580.
LIBIAKOVÁ, Michaela, et al. Abundance of cysteine endopeptidase dionain in digestive fluid of Venus flytrap (Dionaea muscipula Ellis) is regulated by different stimuli from prey through jasmonates. PLoS One, 2014, 9.8: e104424.
MATUŠÍKOVÁ, Ildikó, et al. Tentacles of in vitro-grown round-leaf sundew (Drosera rotundifolia L.) show induction of chitinase activity upon mimicking the presence of prey. Planta, 2005, 222.6: 1020-1027.
MOUSAVI, Seyed A. R., et al. Glutamate receptor-like genes mediate leaf-to-leaf wound signalling. Nature, 2013, 500.7463: 422-426.
PAVLOVIČ, Andrej; DEMKO, Viktor; HUDÁK, Ján. Trap closure and prey retention in Venus flytrap (Dionaea muscipula) temporarily reduces photosynthesis and stimulates respiration. Annals of botany, 2010, 105.1: 37-44.
PAVLOVIČ, Andrej; JAKŠOVÁ, Jana; NOVÁK, Ondřej. Triggering a false alarm: wounding mimics prey capture in the carnivorous Venus flytrap (Dionaea muscipula). New Phytologist, 2017, 216.3: 927-938.
SCHERZER, Sönke, et al. The Dionaea muscipula ammonium channel DmAMT1 provides NH4+ uptake associated with Venus flytrap’s prey digestion. Current Biology, 2013, 23.17: 1649-1657.
SCHILMILLER, Anthony L.; HOWE, Gregg A. Systemic signaling in the wound response. Current opinion in plant biology, 2005, 8.4: 369-377.
SCHULZE, Waltraud X., et al. The protein composition of the digestive fluid from the venus flytrap sheds light on prey digestion mechanisms. Molecular and Cellular Proteomics, 2012, 11.11: 1306-1319.
THINES, Bryan, et al. JAZ repressor proteins are targets of the SCF COI1 complex during jasmonate signalling. Nature, 2007, 448.7154: 661-665.
VOLKOV, Alexander G., et al. Kinetics and mechanism of Dionaea muscipula trap closing. Plant physiology, 2008, 146.2: 694-702.
WASTERNACK, Claus. Jasmonates: an update on biosynthesis, signal transduction and action in plant stress response, growth and development. Annals of botany, 2007, 100.4: 681-697.
ZIMMERMANN, Matthias R., et al. System potentials, a novel electrical long-distance apoplastic signal in plants, induced by wounding. Plant physiology, 2009, 149.3: 1593-1600.

Repeated mechanical stimulation of trigger hairs protruding from the upper trap epidermis in the carnivorous Venus Flytrap (Dionaea muscipula) generates electrical signals and triggers jasmonate signalling and gene expression of digestive enzymes which are related to pathogenesis-related proteins (PR proteins). This sequence of events resembles the well-known plant defence signalling pathway in response to pathogen or herbivore attack. But how does the Venus Flytrap know that there is really an animal prey in its trap?