Stručný životopis Bohuslava Raýmana (1852–1910) seznamuje čtenáře s nejdůležitějšími stránkami života a díla tohoto významného českého organického chemika, docenta české techniky a profesora Univerzity Karlovy. Zaměřuje se na jeho nejdůležitější vědecké výsledky, vysokoškolskou výuku, popularizační práci, bohaté osobní kontakty a zejména vědecko-organizační aktivity, které měly na rozhraní 19. a 20. století rozhodující vliv na rozvoj české vědy a na její zapojení do mezinárodních struktur.

Tento příspěvek navazuje na článek S. Štrbáňové Na ostří nože. Spor o biologii na počátku 20. století

This brief biography of Bohuslav Raýman (1852–1910) familiarises readers with the most important aspects of the life and work of this prominent Czech organic chemist, a senior lecturer at the Czech Technical College and a professor at Charles University. It focuses on his most important scientific results, educational and popularisation work, extensive personal contacts and in particular his scientific and organisational activities, which at the turn of the 19th and 20th centuries had a decisive influence on the development of Czech science and its integration into international structures.