V druhém dílu o historii české a slovenské malakozoologie se zabýváme poválečným obdobím zhruba do konce 70. let 20. století. Vůdčí osobností česko-slovenské malakozoologie se stává Vojen Ložek, který publikuje několik stěžejních prací, ale v období normalizace se věnuje především faunistice i průzkumu fosilních sukcesí měkkýšů především na Slovensku. Zmiňujeme i další významné malakozoology, jako byli např. Vítězslav František Hlaváč, Jaroslav Brabenec, Sylvestr Mácha, Vladimír Hudec, Jiří Kovanda, Viera Lučivjanská-Kroupová nebo Mikuláš Lisický.

K dalšímu čtení v Živě:

Sylvestr Mácha se dožívá 60 let (1974, 5)

K padesátým narozeninám prof. dr. Vladimíra Hudce (1977, 5)

Naši endemičtí měkkýši (2019, 5)

In the second part of our contribution to the history of Czech and Slovak malaco­zoology we focus on the post-war period until the end of the 1970s. The most prominent personality is Vojen Ložek, who published several major works, but during the normalisation period he focused mainly on faunistics and exploration of fossil mollusc successions, especially in Slo­vakia. Other important malacozoologists are also mentioned: e. g. Vítězslav František Hlaváč, Jaroslav Brabenec, Sylvestr Mácha, Vladimír Hudec, Jiří Kovanda, Viera Lučivjanská-Kroupová or Mikuláš Lisický.