Stať podává stručný životopis Františka Mareše (1857–1942), profesora fyziologie Univerzity Karlovy, jednoho z účastníků v ukázce uváděného sporu o filosofické základy přírodovědy (viz Živa 2020, 2: 58–62). Je zde věnována pozornost zejména jeho obhajobě samostatnosti biologie, stejně jako jeho idealistické filozofii a aktivitám na krajně pravém křídle české politiky.

Tento příspěvek navazuje na článek S. Štrbáňové Na ostří nože. Spor o biologii na počátku 20. století

Citovaná a použitá literatura:

SVOBODNÝ, Petr. Biografický slovník pražské lékařské fakulty 1348–1939. Praha: Univerzita Karlova, 1993.
JANKO, Jan. Vědy o životě v českých zemích, 1750–1950. Archiv Akademie Věd České Republiky, 1997.
LAUFBERGER, Vilém. Dílo prof. F. Mareše. Biologické listy, 1937, 22. 3: 149-160.
MATOUŠEK, Miloslav. Fyziolog František Mareš a jeho idealistická filosofie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1960.

This paper presents a brief biography of František Mareš (1857–1942), professor of physiology at Charles University, one of the participants in a prelude to the dispute over the philosophical foundations of na­tural science (Živa 2020, 2: 58–62). Attention is focused on his defence of the independence of biology, his idealist philosophy and activities on the extreme right wing of Czech politics.