Článek ke 120letému výročí kolaudace Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy dokumentuje změny za posledních pět let: rekonstrukci vstupního skleníku, souboru sukulentních expozic či vitrínu masožravých rostlin; ve venkovních expozicích pak zcela změněné expozice Rašelina a slatina, Hadcová skalka, Karpatská skalka a Užitkové rostliny. Ve venkovní expozici subtropických rostlin přibylo několik geograficky zaměřených skalek reprezentujících všechny kontinenty.

O historii Botanické zahrady PřF UK podrobněji pojednává článek na str. LXV–LXVI kulérové přílohy této Živy, představuje i vydané publikace o Botanické zahradě, systém informačních tabulí a plány do budoucna.

This article on the 120th anniversary of the final official approval of the The Charles University Faculty of Science Botanical Garden documents the changes over the last five years: the reconstruction of the entrance greenhouse, the collection of succulent exhibits and the carnivorous plants display; the outdoor exhibits now include entirely altered exhibits of Peat and Bog, Serpentine Rockery, Carpathian Rockery and Economic Plants. The outdoor exhibit of subtropical plants now presents several geographically focused rockeries representing all the continents.