K dalšímu čtení v Živě: Botanická zahrada PřF UK Na Slupi – 120 let od kolaudace (2020, 3)

Publikace o Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy:

HANZELKA Petr, KACEROVSKÝ Radoslav, CHYTRÁ Magdaléna. Botanické zahrady a arboreta České republiky. Praha: Academia, 2010.

HROUDA, Lubomír. Průvodce po Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy: přehled skleníkových i venkovních expozic. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2015.

CHRTEK Jindřich, et al. Sbírkové fondy botanické zahrady Univerzity Karlovy. [Enumeratio plantarum Horti botanici Universitatis Carolinea.] - Praha, 1977.

JIRÁSEK, Václav. Pražská botanická zahrada svým návštěvníkům. Praha: Rektorát Univerzity Karlovy, 1960.

JIRÁSEK, Václav. Průvodce po botanické zahradě Karlovy university. Praha: Botanická zahrada Karlovy university, 1938.

PAULUS, Filip, Šárka STEINOVÁ a Jiří ŠTĚCHOVSKÝ. Univerzitní botanické zahrady v Praze v letech 1775-1945. Praha: Národní archiv, 2017.