Rybomorky (Myxozoa) jsou pozoruhodná skupina mikroskopických parazitických žahavců, jež se oddělila od svých volně žijících předků před více než 600 miliony let. Jejich radiace, zejména v rybách a kroužkovcích, byla natolik úspěšná, že skupina v současnosti zahrnuje přes 2 400 druhů prodělávajících složitý vývoj v rámci komplexních životních cyklů. Na sáhodlouhý seznam unikátních vlastností rybomorek tento rok přibyl objev na poli buněčného dýchání.

K dalšímu čtení v Živě:

Fylogeneze živočichů: ohlédnutí roku 2015 (2015, 5)

Fylogeneze a vzájemné vztahy určují nejpřirozenější systém živočichů (2016, 3)

Mikrosporidie: houby, co nevypadají jako houby, aneb Sestry říše Fungi? (2017, 5)

Kdo ztrácí, nalézá! Život bez semiautonomních organel (2018, 1)

Symbiózy a horizontální přenos genů aneb Když si organismy „kradou“ geny (2018, 3)

Citovaná a použitá literatura:

BARTOŠOVÁ-SOJKOVÁ, Pavla, et al. Hidden diversity and evolutionary trends in malacosporean parasites (Cnidaria: Myxozoa) identified using molecular phylogenetics. International Journal for Parasitology, 2014, 44.8: 565-577.

FIALA, Ivan; BARTOŠOVÁ-SOJKOVÁ, Pavla; WHIPPS, Christopher M. Classification and phylogenetics of Myxozoa. In: Myxozoan evolution, ecology and development. Springer, Cham, 2015. p. 85-110.

FIALA, Ivan, et al. Adaptive radiation and evolution within the Myxozoa. In: Myxozoan evolution, ecology and development. Springer, Cham, 2015. p. 69-84.

HALLETT, Sascha L., et al. Myxozoans exploiting homeotherms. In: Myxozoan Evolution, Ecology and Development. Springer, Cham, 2015. p. 125-135.

HARTIGAN, Ashlie, et al. Transcriptome of Sphaerospora molnari (Cnidaria, Myxosporea) blood stages provides proteolytic arsenal as potential therapeutic targets against sphaerosporosis in common carp. BMC genomics, 2020, 21.1: 1-17.

HOLZER, Astrid S., et al. The joint evolution of the Myxozoa and their alternate hosts: a cnidarian recipe for success and vast biodiversity. Molecular Ecology, 2018, 27.7: 1651-1666.

JIMÉNEZ-GURI, Eva, et al. Buddenbrockia is a cnidarian worm. Science, 2007, 317.5834: 116-118.

KORYTÁŘ, Tomáš, et al. Blood feast: Exploring the erythrocyte‐feeding behaviour of the myxozoan Sphaerospora molnari. Parasite immunology, 2020, 42.8.

LOM, Jiří. Prvoci kmene Myxozoa novou skupinou vícebuněčných živočichů. Vesmír, 1996, 75.3: 146-149.

MONTEIRO, Ana Sara; OKAMURA, Beth; HOLLAND, Peter WH. Orphan worm finds a home: Buddenbrockia is a myxozoan. Molecular Biology and Evolution, 2002, 19.6: 968-971.

SUDHAGAR, Arun; KUMAR, Gokhlesh; EL-MATBOULI, Mansour. The malacosporean myxozoan parasite Tetracapsuloides bryosalmonae: A threat to wild salmonids. Pathogens, 2020, 9.1: 16.

YAHALOMI, Dayana, et al. A cnidarian parasite of salmon (Myxozoa: Henneguya) lacks a mitochondrial genome. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2020, 117.10: 5358-5363.

YANG, Yalin, et al. The genome of the myxosporean Thelohanellus kitauei shows adaptations to nutrient acquisition within its fish host. Genome biology and evolution, 2014, 6.12: 3182-3198.

Myxozoans (Myxozoa) are a remarkable group of microscopic parasitic cnidarians, which evolved from their free-living an­cestors some 600 million years ago. Their extensive radiation, mostly in fish and annelids, resulted in over 2 400 representatives that undergo complicated development within their complex life cycles. The long list of unique myxozoan characters now includes the recent finding in the field of aerobic respiration.