Agregát puchýřníku křehkého (Cystopteris fragilis agg.) je taxonomicky velmi komplikovaná skupina izosporických kapradin. Z celého komplexu se na území Evropy udává výskyt čtyř druhů (mikrospecií), které jsou si morfologicky velmi podobné. Variabilita u puchýřníku křehkého je dána zejména procesy polyploidizace a hybridizace, které se společně podílejí na výsledné síťovité (retikulátní) evoluci celého komplexu. Poslední roky probíhal intenzivní výzkum puchýřníku na celosvětové úrovni se zaměřením jak na Evropu, tak detailní studium smíšených populací v České republice. Článek shrnuje základní poznatky a přináší novinky o této komplikované skupině kapradin.

K dalšímu čtení v Živě:

Darwinova „odporná záhada“ po 130 letech aneb souvisí polyploidie s rozmanitostí krytosemenných rostlin? (2009, 5)

Tajnosnubnost aneb Pohled „pod zástěru“ na reprodukční strategie cévnatých výtrusných rostlin (2017, 6)

Seznam použité literatury je v PDF formátu ke stažení níže pod obrazovou galerií.


Cystopteris fragilis agg. involves a taxo­nomically very complex group of homosporous fern. There are four species of the aggregate in Europe, which are morpho­logically similar. Variability within C. fra­gilis is caused by polyploidization and hybridization, which resulted in the reticulate patterns of evolution. Intensive research has been carried out at a global level with the focus on Europe, as well as detailed study of mixed ploidy popula­tions in the Czech Republic. This article brings essential and new insights into this complicated group of ferns.