V článku jsou popsány atypické lokality žábronožky sněžní (Eubranchipus grubii) a žábronožky jarní (Chirocephalus shadini) v Malých Karpatech na Slovensku. U obou druhů jde o altitudinální rekord rozšíření na Slovensku a v případě žábronožky jarní pak o první nález na západním Slovensku.

K dalšímu čtení v Živě:

Listonozi, žábronožky a škeblovky v přírodě a chovu (2000, 5)

Fenomén efemérních polních mokřadů na orné půdě (2012, 2)

Citovaná a použitá literatura:

BRTEK, Ján. Pristicephalus shadini (Smirnov 1928), nový druh žiabronôžky pre faunu ČSR a niekoľko poznámok k európskym druhom rodu Pristicephalus. Prírodovedný Zborník Slovenského Múzea, 1958, 4: 3-15.

BRTEK Ján. Anostraca. In: ŠRÁMEK-HUŠEK R., STRAŠKRABA M. & BRTEK J.: Lupenonožci – Branchiopoda. Fauna ČSSR, svazek 16. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1962.

BRTEK, Ján. Chirocephalus slovacicus n. sp. Annotationes Zoologicae et Botanicae, 1971, 69: 1-8.

BRTEK, Ján. Anostraca, Notostraca, Conchostraca a Calanoida Slovenska (1. časť). – Acta Rer. Natur. Mus. Nat. Slov. 1976, 22. 19–80.

BRTEK, Ján. Fauna Slovenska. Bratislava: Veda, 2005.

KRÁSA, Antonín. Jsou žábronožky vzácné, nebo jen dlouhodobě přehlížené? Selektivní slepota v terénní biologii. Vesmír. 2014, 93. 1:22–25.

MERTA Lukáš; ZAVADIL Vít; SYCHRA Jan. Atlas rozšíření velkých lupenonožců České republiky. Praha: AOPK ČR, 2016.

SACHEROVÁ, Veronika; ČERNÝ Martin; RYCHTRMOCOVÁ Hana. Jarní tůně jako modelový biotop vývoje krajiny ve čtvrtohorách. In: Sborník příspěvků 15. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti. Třeboň: Česká limnologická společnost, 2009, s. 226–228.

The atypical sites are described where the fairy shrimp species Eubranchipus gru­bii and Chirocephalus shadini have been found in the Slovak Little Carpathians. Both cases involve a Slovak altitude record, while the latter case is the first discovery in western Slovakia.