Článek popisuje současný stav lesů v České republice a podává souhrrnou informaci o jejich rozmanitosti (typologii) a míře přirozenosti. Věnuje se také tématu hlavních ekosystémových služeb lesů a rozebírá schopnosti stávajících porostů tyto funkce plnit. Autor dále diskutuje příčiny a důsledky současné krize lesů a lesnictví, uvádí havní okruhy problémů společně s návrhy, jak tuto krizi překonat.

K dalšímu čtení v Živě

seriál Lesy a lesnictví ve střední Evropě I.–VI. (2007, 1–6)

seriál Rok českých pralesů I.–VI. (2018, 1–4 a 6; 2019, 1)

Historická ekologie: dlouhodobé interakce přírody a člověka IV. Člověk jako součást lesa (2020, 1)

This article describes the current conditions of Czech forests, dealing with diversity and the degree of naturalness in them. It also focuses on the main ecosystem functions of the forests and the current ability of the Czech forests to perform these functions. The causes and effects of the current forest crisis are discussed, and ways to overcome this crisis are suggested, as are the principles involved.