K poklesu druhové pestrosti v krajině dochází napříč taxony i typy prostředí. Jednou z nejohroženějších skupin je hmyz vázaný na otevřená stanoviště. Okraje silnic se jeví jako perspektivní náhradní biotop s potenciálem zvýšit konektivitu izolovaných fragmentů cenných bezlesí. V textu představujeme nový komplexní přístup k výběru vhodných ploch a jejich údržbě cílené na podporu biodiverzity.

K dalšímu čtení v Živě

Úbytek hmyzu. Špatně zdokumentovaná katastrofa? (2019, 5)

Poloparazitické rostliny ve středoevropské krajině: indikátory biodiverzity a ekologičtí inženýři (2020, 5)

Citovaná a použitá literatura

BEDNÁŘ, Marek, et al. Connectivity modelling with automatic determination of landscape resistance values. A new approach tested on butterflies and burnet moths. Ecological Indicators, 2020, 116: 106480.

HALLMANN, Caspar A., et al. More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas. PloS one, 2017, 12.10: e0185809.

HEJDA, R.; FARKAČ, J.; CHOBOT, K. Červený seznam ohrožených druhů České republiky Bezobratlí.(Red List of threatened species of the Czech Republic. Invertebrates). Příroda, 2017, 36: 1-612.

HENEBERG, Petr; BOGUSCH, Petr; ŘEZÁČ, Milan. Roadside verges can support spontaneous establishment of steppe-like habitats hosting diverse assemblages of bees and wasps (Hymenoptera: Aculeata) in an intensively cultivated central European landscape. Biodiversity and Conservation, 2017, 26.4: 843-864.

HLAVÁČ, V.; PEŠOUT, P. Nová metodika vymezování ÚSES–promarněná příležitost. Ochrana přírody, 2017, 4: 6-9.

KURAS, Tomáš, et al. Dálnice–zelená páteř krajiny?. Ochrana přírody, 2015, 5: 32-35.

KURAS, Tomáš; MAZALOVÁ Monika; HULA, Vladimír. Přes asfalt nevidíme přírodu. Vesmír, 2017, 96. 10: 572–575.

MAES, Dirk, et al. Integrating national Red Lists for prioritising conservation actions for European butterflies. Journal of Insect Conservation, 2019, 23.2: 301-330.

RADA, Stanislav, et al. Protected areas do not mitigate biodiversity declines: A case study on butterflies. Diversity and Distributions, 2019, 25.2: 217-224.

SKÓRKA, Piotr, et al. Factors affecting road mortality and the suitability of road verges for butterflies. Biological Conservation, 2013, 159: 148-157.

SUCHOMELOVÁ Jitka, et al. Transformace současného ozelenění okrajů dálnic. Silniční obzor, 2016,77. 9: 247–252.

VAN DER REE Rodney; SMITH J. Daniel; GRILLO Clara. Handbook of Road Ecology. Chichester: John Wiley & Sons, Ltd, 2015.


Případné zájemce o problematiku odkazujeme na informační zdroj www.motylidalnice.cz, kde jsou dostupné metodiky, podrobně navrhující způsob vymezení potenciálně vhodných silničních okrajů i postupy vegetačních úprav směřujících k podpoře jejich biologické rozmanitosti.

Landscape-level species decline is apparent, regardless of both taxa and habitats. Insects associated with open habitats are among these severely threatened groups. Road verges, rather neglected in the Czech Republic, are promising secondary biotopes, above all, due to their potential for high connectivity. We present a novel, complex approach enabling one to select suitable areas, and choose an appropriate, biodiversity-supportive management.