Článek pojednává o roli ohně ve vývoji ekosystémů a o zákonitostech výskytu požárů v současné krajině a v průběhu holocénu. Oba tyto rozdílné pohledy ukazují, že požárová aktivita koreluje s velikostí lidské populace, ale výskyt požárů také velkou měrou závisí na přírodních podmínkách. Ty určují náchylnost stanoviště ke vzniku požáru i v dlouhodobém časovém měřítku.

K dalšímu čtení v Živě

Rok českých pralesů IV. Narušením k dynamice (2018, 4)

Příběh vzestupu a pádu aneb Stručná postglaciální historie našich lesů (2019, 5)

Citovaná a použitá literatura

ADÁMEK, Martin, et al. Forest fires within a temperate landscape: a decadal and millennial perspective from a sandstone region in Central Europe. Forest Ecology and Management, 2015, 336: 81-90.

ADÁMEK, Martin, et al. Drivers of forest fire occurrence in the cultural landscape of Central Europe. Landscape Ecology, 2018, 33.11: 2031-2045.

AGEE, James K. Fire and pine ecosystems. Ecology and biogeography of Pinus, 1998, 193-218.

BOBEK, Přemysl, et al. Human-induced changes in fire regime and subsequent alteration of the sandstone landscape of Northern Bohemia (Czech Republic). The Holocene, 2018, 28.3: 427-443.

BOBEK, Přemysl, et al. Divergent fire history trajectories in Central European temperate forests revealed a pronounced influence of broadleaved trees on fire dynamics. Quaternary Science Reviews, 2019, 222: 105865.

GANTEAUME, Anne, et al. A review of the main driving factors of forest fire ignition over Europe. Environmental management, 2013, 51.3: 651-662.

ROGERS, Brendan M., et al. Influence of tree species on continental differences in boreal fires and climate feedbacks. Nature Geoscience, 2015, 8.3: 228-234.

This article focuses on the role of fire in the long-term development of ecosystems and the drivers of fire occurrence in the recent landscape and during the Holocene. Both perspectives have shown that fire activity was related to the human population, but fire occurrence was also markedly influenced by natural conditions. They also determine the proneness of the site to fire in long run.