Postglaciální sukcese měkkýších společenstev se v českých pískovcových oblastech vyznačuje rozsáhlými proměnami druhové skladby spojenými s vlnami dálkového šíření a s epizodami lokálního vymírání. Příčinou byly přirozené postglaciální změny horninového a půdního prostředí (vyluhování zejména vápenatých kationtů) a od doby bronzové vzrůstající měrou také lidská aktivita.

K dalšímu čtení v Živě

Řasnatka žebernatá a degradace pískovcových oblastí (2006, 1)

Ztráta diverzity a měkkýši I. Osud středoevropské lesní fauny (2015, 3)

Měkkýši a divočina II. Osudy divočiny ve světle výpovědi měkkýšů (2018, 2)

Lužická katastrofa (2018, 4)

Citovaná a použitá literatura

CÍLEK, Václav, et al. Sandstone landscapes. Praha: Academia, 2007.

HORSÁK, Michal; JUŘIČKOVÁ, Lucie; PICKA, Jaroslav. Molluscs of the Czech and Slovak Republics. 2013.

HORSÁK, Michal, et al. Holocene succession patterns of land snails across temperate Europe: East to west variation related to glacial refugia, climate and human impact. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2019, 524: 13-24.

JUŘIČKOVÁ, Lucie, et al. Early postglacial recolonisation, refugial dynamics and the origin of a major biodiversity hotspot. A case study from the Malá Fatra mountains, Western Carpathians, Slovakia. The Holocene, 2018, 28.4: 583-594.

JUŘIČKOVÁ, Lucie, et al. Patterns of land-snail succession in Central Europe over the last 15,000 years: main changes along environmental, spatial and temporal gradients. Quaternary Science Reviews, 2014, 93: 155-166.

LOŽEK, V. Late Bronze Age environmental collapse in the sandstone areas of northern Bohemia. Mensch und Umwelt in der Bronzezeit Europas, 1998, 57-60.

POKORNÝ, Petr; KUNEŠ, Petr. Holocene acidification process recorded in three pollen profiles from Czech sandstone and river terrace environments. Ferrantia, 2005, 44.101: e107.

PROŠEK F and LOŽEK Vojen (1953) Mesolitické sídliště v Zátyní u Dubé. Anthropozoikum II: 93–160.

SVOBODA, J.A., (ed.). Mezolit severních Čech I. Brno, Děčín: Archeologický ústav AV ČR Brno, Národní park České Švýcarsko, Oblastní muzeum Děčín, 2003. Dolnověstonické studie; sv. 9.

SVOBODA, J. A., (ed.). Mezolit severních Čech II. Brno, Archeologický ústav AVČR Brno, v.v.i. 2017. Dolnověstonické studie, sv. 22.

The postglacial succession of mollusc communities in Czech sandstone landscapes is characterised by extensive changes in species composition associated with long-distance migrations and episodes of local extinction. The cause was natural postglacial changes in the rock and soil environment (leaching, especially of calcium cations) and, since the Bronze Age, increasing human activity.