Sborník abstraktů z konference najdete na http://www.iale.cz/wp-content/uploads/2020/09/Sbornik_abstraktu_fin.pdf

K dalšímu čtení v Živě

Dvacet let České společnosti pro krajinnou ekologii (2020, 5)

Ryby v rekultivovaných důlních jámách – udržení kvality vody a socioekonomický rozvoj (2020, 5)

Další informace na www.iale.cz