Vojenské výcvikové prostory (VVP) jsou hotspoty biodiverzity charakteristické velkými rozlohami přírodě blízkých lesů, bezlesí, a unikátní mozaiky přechodových stanovišť. Po opuštění armádou došlo k jejich enormním ztrátám vlivem sukcese, urbanizace, a v posledních dvou dekádách též novým fenoménem lavinového šíření křovin. Druhý článek o bývalém VVP Milovice ukazuje reálný rozsah ztrát a jak (ne)úspěšně se s tímto komplexním problémem potýká ochrana přírody (první článek vyšel v Živě 2020, 5 – Osud vojenských prostorů: krajiny protékající mezi prsty).

Doplňující příloha S3 a S4 – viz Souborové přílohy pod obrazovou galerií.

Použitá a citovaná literatura

ARCHER, Steven R., et al. Woody plant encroachment: causes and consequences. In: Rangeland systems. Springer, Cham, 2017. p. 25-84.

Military training areas (MTAs) are biodiversity hotspots characterised by huge areas covered by (semi)natural forests, non-forest and transitional habitats. Much of these were lost after MTAs were abandoned by the army due to succession, urbanisation and in the last two decades by shrub en­croachment. The second part of the paper on ex-MTA Milovice quantifies the magnitude of the real losses and addresses how (un)successfully nature conservation deals with this complex issue.