K dalšímu čtení v Živě

K stému výročí narození prof. Frant. Klapálka (1963, 4: 132)

Sto let České společnosti entomologické (2004, 3)

Dlouhodobý výzkum vodního hmyzu – rodinné stříbro české entomologie (2014, 5)

110 let trvání České společnosti entomologické (2014, 5)