K dalšímu čtení v Živě – seriál Zoologické preparáty pro výuku přírodovědy, přírodopisu a biologie:

1. Tekutinové preparáty (2017, 4)

2. Dermoplastické preparáty a jiné (2018, 4)

3. Osteologické preparáty (2020, 3)

Použitá a citovaná literatura