Půdní organismy jsou důležité pro zvětrávání hornin, biogeochemické cykly, zpřístupňování živin pro rostliny, tvorbu půdní struktury a jiné důležité funkce půdy. Tento článek popisuje zajímavé rysy jejich fyziologie. Na konkrétních a zajímavých příkladech je vysvětleno, jak půdní organismy získávají energii z organických i minerálních zdrojů, a jsou přiblíženy i mechanismy, kterými se přizpůsobují vnějším vlivům.

K dalšímu čtení v Živě

Proč se hmyz hodí pro základní výzkum chladové odolnosti živočichů? (2014, 5)

Seznam použité literatury je v PDF formátu ke stažení níže pod obrazovou galerií.

Soil organisms play an important role in rock weathering, biogeochemical cycles, plant nutrition, formation of soil structure and many other soil processes. This article describes some interesting features in their physiology. Their ways of obtaining energy from organic as well as mineral sources, and the mechanisms behind the environmental adaptations of soil organisms are explained by way of specific and interesting examples.